8wDlpd.png
8wDFp9.png
8wDEOx.png
tmzs.png
8wDKte.png
175期:晓有名气〓【东南西北】〓03中03期
晓有名气 发表于 2022-06-03 03:19:05 488970

172期:晓有名气东南西北〗★【东南西】开:蛇34准

173期:晓有名气东南西北〗★【东西北】开:虎01准

174期:晓有名气东南西北〗★【南西北】开:鸡42准

175期:晓有名气东南西北〗★【南西北】开:?00准


东肖=兔,龙,蛇 
南肖=马,羊,猴 
西肖=鸡,狗,猪 
北肖=牛,鼠,虎

最新回复 (0)
『2022虎年号码对照』
生肖顺序虎-牛-鼠-猪-狗-鸡-猴-羊-马-蛇-龙-兔
虎 01 13 25 37 49
牛 02 14 26 38
鼠 03 15 27 39
猪 04 16 28 40
龙 05 17 29 41
鸡 06 18 30 42
猴 07 19 31 43
羊 08 20 32 44
马 09 21 33 45
蛇 10 22 34 46
龙 11 23 35 47
兔 12 24 36 48